بازسازي ساختمان

طراحي نما چيست؟

تعريف نما :

طراحي نما عنصري است كه امروزه جزء جدائي ناپذير از بدنه شهري محسوب مي گردد مانند ديگر پديده هاي معماري داراي تاريخچه است كه در اينجا مورد مطالعه قرار مي گيرد .

طبيعي است كه نما به مفهوم عام خود در طراحي معماري كه تصوير علمي ساختمان در يكي از جهات چهارگانه مي باشد مورد نظر ما نيست منظور از نما ضلعي از ساختمان است كه در معرض ديد عموم و در تماس با فضاهاي عمومي شهر قرار مي گيرد ، نقش نما تفكيك زندگي خصوصي از زندگي شهر است ، سيما و زيبائي شناسي نماي ابنيه انحصاري و انفرادي نيست ، نماها تعريف كننده فضاي خيابان و يا ميدان هستند و به همين دلايل است كه نما از حساسيت و اهميت بيشتري برخوردار است .

با توجه به مصوبه سال ۱۳۶۹ شوراي عالي شهرسازي و معماري ، وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت كشور موظف به تهيه و ابلاغ ضوابط و مقررات نماي شهري ظرف ۱ ماه بوده كه اين كار ظرف ۱۸ سال گذشته صورت نگرفته است و اين كار باعث آزاد گذاشتن دست مالكان در اعمال سليقه هاي شخصي و هنرنمايي اغراق آميز طراحان شده است تا دست به دست يكديگر نماي شهرها را به زشت ترين و بي هويت ترين نماها تبديل كنند .

مواردي در طراحي نما كه باعث اغتشاش و ناهماهنگي در بدنه شهري مي شوند به شرح زير مي باشند :

الف) اعمال سليقه و دخالتهاي غيركارشناسانه شامل :

۱- حكميت فرهنگ ساخت و ساز غيرحرفه اي (بساز بفروشي)

۲- اعمال سليقه مالك يا كارفرما

۳- عدم استفاده از نظريات كارشناسان معمار در طراحي و اجرا

۴- هنرنمايي اغراق آميز برخي از طراحان

ب) ضعف تئوريك :

۱- عدم آگاهي به اصول معماري ايران

۲- عدم به كارگيري مدولاسيون

ج) ناهنجاريهاي مربوط به عدم رعايت اصول طراحي بنا

۱- عدم همخواني فرم و كاربري

۲- الحاقات زائد و غيراصولي

۳- استفاده از گرايش هاي معماري بي ارزش و بي هويت

ضرورت موضوع

عدم وجود ضوابط و مقررات قابل درك كه بتواند به شناسائي فضاها و مناطق مختلف شهر به صورت هويتهاي مستقل كمك كند ، آنقدر اغراق آميز است كه نوعي وحدت بصري بيمارگونه و گسترده در تمامي نقاط شهر را موجب شده است.

در آستانه جامعه مدني نياز به ساماندهي نما شديداً احساس مي گردد و اين مهم فقط با هماهنگي دست اندركاران ساخت و نگهداري شهر و بناهاي آن ميسر مي گردد ، زندگي را نبايد اين طرف و يا آن طرف يك نما ديد ، در داخل زندگي خصوصي و در بيرون زندگي عمومي در جريان است ، زندگي جمعي اگر مهمتر از زندگي فردي نباشد از آن كم اهميت تر نيست.

طراحي نما مناسب و هماهنگ تحت تاثير عناصر و جزئيات ساختماني :

۱- هماهنگي مصالح

۲- هماهنگي بافت و رنگ

۳- هماهنگي (پيشاني)

۴- هماهنگي بالكنها و بيرون زدگي ها

۵- هماهنگي نرده ها و ديوارهاي محصور كننده

۱- نحوه ارائه نقشه نما جهت ارائه طرح و بررسي در كميسيون نما :

۱- نقشه معماري مصوب و نقشه معماري وضع موجود ارائه گردد

۲- طرح نما با مقياس ۵۰/۱ در پنج نسخه (كليه نماهاي مشرف به گذر )

۳- درصورت شمالي بودن و يا دوبر بودن نماي ديوار مشرف به گذر نياز است

۴- پلان*هاي پوسته نما بويژه در قسمت برگذر ترسيم گردد (فرورفتگي و پيش آمدگي در نما مشخص باشد)

۵- كليه نقشه ها داراي نام و نام خانوادگي مالك ، شماره پرونده ، پلك ثبتي ، آدرس ملك ، نام طراح و مهر شركت باشد.

نحوه طراحي نما متناسب با اقليم :

طراحي معماري ساختمان بايد حتي الامكان همساز با اقليم باشد به نحوي كه از شرايط مطلوب طبيعي حدكثر استفاده به عمل ايد . برخي عوامل به شرح زير مي باشد :

جبهه هاي مطلوب به لحاظ نورگيري :

فضاهاي اصلي بايد رو به جبهه هاي مطلوب ساختمان قرار گيرد . جبهه هاي مطلوب به ترتيب اهميت عبارتند از : جنوب ، شمال ، شرق و درصورت ضرورت با تمهيدات لازم در غرب ، استقرار فضاهاي اصلي رو به جنوب باعث مي شود تا بتوان بخشي از نور و گرماي موردنياز ساختمان در اوقات سرد را از طريق تابش آفتاب به داخل تامين نمود .

جدارهاي نورگذر :

جدارهاي نورگذر شامل پنجره ها ، نورگيرها ، و مشابه آن بايد از قاب هاي مرغوب و بدون درز مستقيم و با حداقل نشت هوا باشند . استفاد ه از شيشه هاي دو جداره و يا دو قاب موازي براي اين سطوح به ويژه براي پنجره ها توصيه مي شود .

سايه بانها :

سايه بانها براي كنترل ميزان تابش آفتاب به سطوح نور گذر ساختمان به كار مي رود . استفاده از عايق حرارت در پوسته خارجي ساختمان سبب مي شود كه حرارت حاصل از منابع گرمايشي طبيعي نظير انرژي تابشي خورشيد ، گرماي حاصل از سكنين و گرماي حاصل از وسايل الكتريكي در فضاي داخل باقي بماند و به عنوان منبع گرمايش كمكي مورد استفاده قرار بگيرد. به همين منظور بايد سايه بان با عمق مناسب در اين مناطق تعبيه گردد . منظور از عمق مناسب سايه بان ، عمقي است كه در اوقات گرم سال از تابش خورشيد به داخل ممانعت به عمل ايد و در اوقات سرد براي استفاده از گرماي تابشي خورشيد امكان ورود تششع خورشيد به داخل فراهم شود .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۱۲:۳۹:۴۸ توسط:امين موضوع:

بازسازي ساختمان چيست؟

براي اينكه با مفهوم بازسازي ساختمان آشنا شويم، ابتدا بايد با مفهوم كلمه بازسازي آشنا شويم. بازسازي كلمه متردافي مي باشد كه از كلمه مرمت مي آيد، و معني و مفهوم اين كلمه يعني اينكه شخص و يا گروهي بر روي يك اثر، فعاليت و مداخله ايي فني انجام دهند تا بتوانند تداوم وجود آن اثر را براي زمان بيشتري تضمين نمايند.

شايد بسياري از ما با كلمه مرمت و بازسازي در جملاتي مانند بازسازي ساختمان و يا بازسازي آثار هنري آشنا باشيم؛ اما براي بهتر آشنا شدن با مفهوم كلمه بازسازي بايد اين نكته اشاره نماييم كه براي جدا شدن اين واژه از كلمه ي مرمت، بازسازي اغلب براي ترميم و مرمت بنا ها به كار مي رود و در صورتي كه مرمت تقريبا معناي عامي داشته و براي ترميم اكثر آثار استفاده مي شود.

در ادامه مقالات با انواع بازسازي ساختمان آشنا مي شويم كه در دو سبك دسته بندي مي شوند:

 بازسازي علمي و آركئولوژيك

 بازسازي آرتيستيك و يا هنري

 بازسازي ساختمان

حال به توضيحي از تاريخچه بازسازي و مرمت در ادوار مختلف تاريخ مي پردازيم تا بيشتر با مفهوم بازسازي ساختمان آشنا شويد.

بازسازي ساختمان و آثار در دوره قرون وسطا بين قرن 5 تا 14 ميلادي:

در اين دوره اغلب بازسازي ها و مرمت ها از لحاظ شكل و فرم انجام مي شد و هرگز به موارد زيبايي يك بنا و موارد باستاني و تاريخي آن بنا توجه خاصي نميشد.

بازسازي بنا ها و آثار در دوره ي رنسانس قرن 14 تا 16 ميلادي :

در اين دوره تاريخي كه آثار هنري و بنا هاي تاريخي زيبايي در دنيا ساخته شده است؛ بازسازي ساختمان ها اغلب از روي يك طرح و مدل از قبل تعيين شده انجام مي شد و همچنين اضافه كردن بخش هايي به يك بنا و يا تكميل آن بنا در اين دوره كاملا در بين معماران ساختماني رواج داشت.

همچنين مهمترين اصلي كه معماران اين دوره از آن براي بازسازي ساختمان ها پيروي مي نمودند، تاكيد بر زيبايي ساختمان ها و بناها بود؛ و اينكه اعقاد داشتن بنا هاي تاريخي جامانده از گذشته نقص هاي فراواني دارند و نياز به تكميل و بازسازي از تمام جوانب دارند. اين مسائل و اعتقادات معماران اين دوره باعث به وجود آمدن آثار زيبايي در اين دوره تاريخي شده است كه تا به امروز نيز بسياري از اين آثار پا برجا مي باشند.

بازسازي در دوره انقلاب صنعتي :

در اين دوره با توجه به شوكفا شدن بسياري از مشاغل و همچنين افزايش سطح آگاهي مردم در جهان ، بازسازي ساختمان ها و بناها و آثار تاريخي وارد بعد جديدي شد.

در اين دوره اعتقادات عصر رنسانسي كنار رفت و ديگر معماران و متخصصان بازسازي هرگز تاكيد به تكميل و اضافه كردن قسمتي به بنا نداشتند و تاكيد معماران در اين دوره براي بازسازي بيشتر بر روي نگه داري و ثبت اين بنا ها و آثار بود.

در اين دوره اتفاقات زيادي براي حفظ و بازسازي ساختمان هاي تاريخي اتفاق افتاد ، ازجمله اين موارد :

راه اندازي بسياري از موزه هاي تاريخي براي حفظ و بازسازي آن

همچنين همايش هاي آثار هنري به منظور حفظ اين آثار و بنا هاي تاريخي

بازسازي ساختمان هاي تاريخي به منظور حفظ و ماندگاري آنها

مي توان گفت اين دوره تاثير بزرگي در ماندگاري بسياري از بنا هاي تاريخي تا به امروز داشته است. و بسياري از بازسازي ساختمان هاي تاريخي در اين دوره انجام شد، البته بازسازي هايي كه با حفظ نماي اصلي ساختمان ها و طرح اوليه آنها اتفاق افتاد.

حال با توجه به مطالعه ي تاريخچه اي از بازسازي و مرمت از گذشته تا به امروز و آشنايي با مفهوم بازسازي، در ادامه مقالات وب سايت گروه مهندسي ايلا سازه مي خواهيم به توضيح در مورد مراحل بازسازي ساختمان و همچنين سبك هاي جديد نوسازي ساختمان و بازسازي ساختمان بپردازيم. لطفا ما را در ادامه بخش مقالات ساختماني دنبال نماييد. 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۲۴:۰۹ توسط:امين موضوع: